Moderátorka ČT lhala a TV hrubě porušila kodex!

Přečtení: 30778

9. prosince loňského roku vysílala ČT pořad Máte slovo, kam jako hosta odmítla vpustit dříve pozvaného právníka Jindřicha Rajchla, který na toto okamžitě upozornil na svém Facebooku.
Dále se k tomuto tématu vyjádřil v rozhovoru pro pořad Incorrect.
Jen připomenu, že tento cenzurní zásah, jak o něm Jindřich Rajchl hovoří, byl přímo na nátlak profesora Šeba (jednoho z hostů – velkého zastánce povinného očkování) a patrně i přímo Ministerstva zdravotnictví.

Na Radě ČT se k tomuto vysílání sešla řada stížností pro jeho absolutní nevyváženost a nekorektnost (shlédnout záznam můžete zde).

A nyní tuto středu Rada konečně rozhodla a to poměrně překvapivě:
“Rada konstatuje, že moderátorka Jílková nemluvila pravdu…”
“Rada zaujala stanovisko, že ze strany moderátorky došlo k hrubému porušování Kodexu ČT...”


Celé znění vyjádření

V Praze dne 18. května 2022

Vážený pane magistře,

MOJE KNIHY O SVOBODĚ A DOBĚ, VE KTERÉ ŽIJEME


Animovaný obrázek s efektem bounce

Dne 18. 5. 2022 se Rada ČT zabývala Vaší stížností na pořad Máte slovo vysílaný 9. 12. 2021 na ČT1. Protože na daný pořad přišlo radě více stížností, rada je vyhodnotila a rozdělila do těchto čtyř okruhů: 1/ Ovlivnění výběru hostů
2/ Lživé tvrzení paní Michaely Jílkové, že JUDr. Rajchl byl pozván do publika, avšak z vlastní vůle nedorazil
3/ Cenzury SMS zaslaných diváky ČT v průběhu pořadu Máte slovo
4/ Provinění vůči principu zachování objektivity ze strany ČT, kde stěžovatelé poukazují na hrubou tendenčnost a nevyváženost vedení diskuse ze strany moderátorky pořadu Michaely Jílkové.

1) Rada konstatuje, že k tomuto bodu, nemůže vydat rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti stížnosti. Záležitost přesahuje její běžné možnosti monitoringu při zpracování stížností a Rada nemá prostředky, kterými např. disponuje soud, aby prověřila — kdo, kdy, jak a s kým přesně komunikoval, neboť se jedná o tvrzení stěžovatele proti tvrzení ČT. Není v možnostech Rady posoudit, jestli o změně v případě pozvání JUDr. Rajchla rozhodl dramaturg pořadu sám a prof. Šebo si v komunikaci jen „přihřál polívčičku své důležitosti”, nebo byla změna provedena skutečně na základě intervence prof. Šeba.

2) Rada konstatuje, že moderátorka Jílková nemluvila pravdu, když sdělila divákům: „Pan Rajchl byl pozván do publika. Já jsem se na něj těšila. Je jeho věc, že nepřišel.” Toto tvrzení moderátorky je totiž v přímém rozporu nejen s tím, co tvrdí JUDr. Rajchl, ale i s vyjádřením dramaturga pořadu.

Je nepochybné, že JUDr. Rajchl byl ve vrátnici ČT před natáčením pořadu, dožadoval se vstupu a nebyl vpuštěn. Že se nejednalo o nějaké nedorozumění, vyplývá přímo ze stanoviska dramaturga Smrže, které zaslal Radě, kde se píše: „Takže oba pánové Mareček s Rajchlem vědomi si toho, že se s nimi v diskuzi ve studiu nepočítá, přišli toho večera záměrně do recepce, aby si pořídili “kompromitující” materiál, který plánovali sdílet s dalšími odpírači očkování na podporu svých politických cílů, o účast v pořadu jim 9. 12. 2021 večer ve skutečnosti už vůbec nešlo”.

3) Dramaturg pořadu odmítl tvrzení o cenzuře došlých SMS a ve vyjádření pro Radu ČT uvedl: „Na obrazovku se dostanou všechny SMS od diváků, které neobsahují vulgární, rasistické nebo xenofobní názory a přijdou včas. Pouze z důvodu velkého zájmu a vysokého počtu zpráv se nemusí dostat na všechny. O téma povinného očkování byl v době podzimního vrcholu epidemie ze strany odesílatelů SMS mimořádný zájem.”

Rada rozhodla, aby mohla lépe posoudit toto otázku, že si vyžádá od vedení ČT statistiku, kde bude zobrazen počet všech došlých nevulgárních, nerasistických a nexenofobních SMS, které v průběhu vysílání daného pořadu přišly, a dále počet zobrazených SMS.

4) Rada zaujala stanovisko, že ze strany moderátorky došlo k hrubému porušování Kodexu ČT. Konkrétně článku 5.14 („Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor)”. A to přesto, že sama ČT označila tento díl za pořad, ke kterému by se mělo přistupovat „obezřetně”, protože zvolené téma koronavirové epidemie, je „provázeno hrubými manipulacemi s veřejným míněním”.

Rada dokládá svoje stanovisko např. těmito větami, které v pořadu zazněly:
Jílková: „Necháte odpovědět odborníky na vaše dezinformace?”, „Kde berete jistotu Vy se svým vzděláním, že tornu rozumíte více než tady dva profesoři?”, „Proč si myslíte, že máte pravdu, když na to nemáte vzdělání?”
Dokladem porušení principu nestrannosti moderátora je i tento rozhovor paní Jílkové s primářem Vinohradské nemocnice Zemanem:
Jílková: „Pane doktore, já vás prosím, vy totiž nepracujete na jednotce intenzivní péče.” Zeman: „Ale pracoval jsem tam.”
Jílková: „Ne ted’ tam nejste.”
Zeman: „Teď tam nejsem, ale to si myslíte, že si to neumím představit?”
Jílková: „Ne, asi ne.”
Rada na základě tohoto porušení Kodexu Rada požádala generálního ředitele ČT, aby Radě sdělil, jaké vyvodil důsledky z uvedených zjištění, jak směrem k autorům reportáže, tak směrem přímo k JUDr. Rajchlovi.
Jménem Rady České televize, s pěkným pozdravem

Mgr. Pavel Matocha 
předseda Rady České televize


Upozornění na e-mail
Upozornit na
guest

6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovalo
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Koronapřevrat
10 měsíců před

Pamatujete ještě tento skandál z pořadu Máte slovo, kdy covidová vrchnost nadiktovala České televizi, koho může pozvat do svého pořadu k diskusi o covidových opatřeních, a komu zakázat vstup do televize?

Tradice servility a předposranosti českých novinářů pokračuje i nadále. Monotónní klábosení dvou vakcinačních fanatiků Prymuly a Chlíbka v diskusi o covidové éře na Novinkách narušila moderátorka ostudným doznáním mainstreamové presstitutky, proneseným bezelstně mezi řečí v polovině hodinové diskuse: “My jsme zvali, nebo chtěli jsme zvát do studia třeba pana Jiřího Berana, vy [Prymula] jste s ním mluvit o tom nechtěl tady ve studiu.” (v čase 30:07 min.)

Zkrátka velký pan Prymula nechtěl diskutovat s někým, kdo by příliš narušoval oficiální výklad covidotyranie dle oficiálního výkladu a zadání WHO. Proto novinářům z Novinek nařídil, že pokud pozvou prof. Berana, on k nim do studia nepřijde. A naši “nezávislí” novináři opět ochotně sklonili hlavu a covidofanatikovi vyšli vstříc, a místo “problematického” Berana pozvali jeho kamaráda plukovníka Chlíbka, aby si mohli navzájem přizvukovat.

Inkriminovaný screen z diskuse zde

Lubo
Lubo
1 rok před

Tyto TV pořady – Máte slovo, Otázky Václava Moravce, Partie – co je to za typy lidí, kteří to sledují?

CZkotas
CZkotas
Odpovědět  Lubo
1 rok před

Lobotomici 😛

Doktor
Doktor
1 rok před

Tento pořad by se měl jmenovat “Slovo má Jílková” , nikoliv Máte slovo. ČT by měla být financovaní ze státního rozpočtu, aby bylo možné sledovat čerpání finančních prostředků. V současné době tomu tak není. A divák by si měl vybrat, zda a komu bude přispívat. Dnes tomu říkajé Koncesionářký polatek, ale tento polatek je prostě daň, neboť to ukládá zákon.

CZkotas
CZkotas
1 rok před

Nedůvěřujte vládě, vyhněte se všem masmédiím (ČT, CNN, Seznam, Idnes…..).
Pravda je neustále pod útokem, čtěte nezávislé (alternativní) zprávy, dokud ještě můžete!

Kalikratis Filipidis
Kalikratis Filipidis
1 rok před

Dobrý den,
bohužel v Čt se opravdu lže a neposkytují se objektivní informace. Dovedu si představit jakému tlaku já vystavena paní Jílková. Ale paní Jílkové tímto neberu míru viny.